Menu
Your Cart

CEO Nguyễn Duy Khôi

CEO Nguyễn Duy Khôi
CEO Nguyễn Duy Khôi

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin thành viên
Ngày sinh09/06/1982
Số điện thoại0969869385
$0,00
Giá chưa có VAT: $0,00

Là CEO Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và công nghiệp á đông

Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982