Menu
Your Cart

CEO Nguyễn Ngọc Khánh

CEO Nguyễn Ngọc Khánh
CEO Nguyễn Ngọc Khánh

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin thành viên
Chức vụGiám đốc Công ty cp tư vấn đầu tư và xây dựng green việt nam
Ngày sinh18/10/1982
Số điện thoại0399809999
Email[email protected]
$0,00
Giá chưa có VAT: $0,00

Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982

Là Giám đốc Công ty cp tư vấn đầu tư và xây dựng green việt nam