Menu
Your Cart

CEO Nguyễn Việt Phương

CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp
Email[email protected]
Thông tin thành viên
Chức vụViện trưởng Viện nghiên cứu Y sinh và Hoá sinh Ứng dụng, CTHĐQT Hệ Thống Nha Khoa Viplab, CTHĐQT Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ New Sun Tech, CTHĐQT Công ty CP Chứng nhận và Kiềm định An toàn Khu vực I
Ngày sinh13/06/1982
Số điện thoại0963 132 222
$0,00
Giá chưa có VAT: $0,00

Tùy chọn đang có

CEO Nguyễn Việt Phương

Tiến sỹ Nguyễn Việt Phương sinh năm 1982 tại thôn Làng Mãn, xã Thái Hòa (Hàm Yên). Hiện anh là Viện trưởng Viện nghiên cứu Y sinh và Hóa sinh ứng dụng, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là một trong những người trẻ nhất tỉnh Tuyên Quang đứng đầu một tổ chức khoa học. Không những đam mê khoa học, nghiên cứu các sản phẩm giúp ích cho sức khỏe, anh còn luôn hướng về quê hương.

CEO Nguyễn Việt Phương là thành viên tích cực hội CEO1982, hiện đang là:

  • Viện trưởng Viện nghiên cứu Y sinh và Hoá sinh Ứng dụng, 
  • CTHĐQT Hệ Thống Nha Khoa Viplab, 
  • CTHĐQT Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ New Sun Tech, 
  • CTHĐQT Công ty CP Chứng nhận và Kiềm định An toàn Khu vực I  BAN CHỦ TỊCH

Model: Chủ tịch hội
CEO Nguyễn Minh Toản. Chủ tịch Hội CEO 1982. Chủ tịch Hội đồng quản tr..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Tổng thư ký
CEO Đỗ Bá Dân là tổng  thư ký  Hội CEO 1982 nhiệm kỳ 2021-2024.Ch..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Khuất Công Là thành viên tích cực và đang là phó chủ tịch hội CEO1..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Nguyễn Văn Long là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Tổng Gi..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
Là thành viên trong Ban Pháp chế của Hội CEO 1982. CEO Nguyễn Đắc Thực..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Nguyễn Đức Bình. CEO Nguyễn Văn Bình , Giám đốc Công ty TNHH TM &a..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Nhữ Quốc Hải là thành viên của Hội đồng điều hành Hội CEO 1982. Ch..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00

BAN CHẤP HÀNH

Model: Ban chấp hành
CEO Lê Thu Liên  Thành viên hội CEO1982.  Sinh ngày: 18..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
CEO Nguyễn Quang Huy là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Tổng G..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
CEO Nguyễn Thị Phương Lan là thành viên ban chấp hành của Hội CEO 1982.&nbs..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Giám đốc Công ty Cổ Ph..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Nguyễn Văn Long là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Tổng Gi..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
CEO Nguyễn Việt Phương. Tiến sỹ Nguyễn Việt Phương sinh năm 1982 tại t..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Là Tổng giám đốc Công ty CP..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
CEO Phạm Quang Tuấn là thành viên chính thức hội Ceo 1982. Giám đốc Cô..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Là giám đốc của Công ty Tnh..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982 - thành viên ban chấp hành hội CE..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00