Menu
Your Cart

CEO Nguyễn Việt Phương

CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương
CEO Nguyễn Việt Phương

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp
Email[email protected]
Thông tin thành viên
Chức vụViện trưởng Viện nghiên cứu Y sinh và Hoá sinh Ứng dụng, CTHĐQT Hệ Thống Nha Khoa Viplab, CTHĐQT Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ New Sun Tech, CTHĐQT Công ty CP Chứng nhận và Kiềm định An toàn Khu vực I
Ngày sinh13/06/1982
Số điện thoại0963 132 222
$0,00
Giá chưa có VAT: $0,00

CEO Nguyễn Việt Phương


Tiến sỹ Nguyễn Việt Phương sinh năm 1982 tại thôn Làng Mãn, xã Thái Hòa (Hàm Yên). Hiện anh là Viện trưởng Viện nghiên cứu Y sinh và Hóa sinh ứng dụng, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là một trong những người trẻ nhất tỉnh Tuyên Quang đứng đầu một tổ chức khoa học. Không những đam mê khoa học, nghiên cứu các sản phẩm giúp ích cho sức khỏe, anh còn luôn hướng về quê hương.

CEO Nguyễn Việt Phương là thành viên tích cực hội CEO1982, hiện đang là:

  • Viện trưởng Viện nghiên cứu Y sinh và Hoá sinh Ứng dụng, 
  • CTHĐQT Hệ Thống Nha Khoa Viplab, 
  • CTHĐQT Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ New Sun Tech, 
  • CTHĐQT Công ty CP Chứng nhận và Kiềm định An toàn Khu vực I