Menu
Your Cart

Hoạt động

Những hoạt động ý nghĩa của Hội CEO 1982

Danh sách thành viên

BAN CHỦ TỊCH

Model: Chủ tịch hội
CEO Nguyễn Minh Toản. Chủ tịch Hội CEO 1982. Chủ tịch Hội đồng quản tr..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Tổng thư ký
CEO Đỗ Bá Dân là tổng  thư ký  Hội CEO 1982 nhiệm kỳ 2021-2024.Ch..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Khuất Công Là thành viên tích cực và đang là phó chủ tịch hội CEO1..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Nguyễn Văn Long là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Tổng Gi..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
Là thành viên trong Ban Pháp chế của Hội CEO 1982. CEO Nguyễn Đắc Thực..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Nguyễn Đức Bình. CEO Nguyễn Văn Bình , Giám đốc Công ty TNHH TM &a..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Nhữ Quốc Hải là thành viên của Hội đồng điều hành Hội CEO 1982. Ch..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00

BAN CHẤP HÀNH

Model: Ban chấp hành
CEO Lê Thu Liên  Thành viên hội CEO1982.  Sinh ngày: 18..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
CEO Nguyễn Quang Huy là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Tổng G..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
CEO Nguyễn Thị Phương Lan là thành viên ban chấp hành của Hội CEO 1982.&nbs..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Giám đốc Công ty Cổ Ph..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Phó chủ tịch
CEO Nguyễn Văn Long là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Tổng Gi..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
CEO Nguyễn Việt Phương. Tiến sỹ Nguyễn Việt Phương sinh năm 1982 tại t..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Là Tổng giám đốc Công ty CP..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
CEO Phạm Quang Tuấn là thành viên chính thức hội Ceo 1982. Giám đốc Cô..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Là giám đốc của Công ty Tnh..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Ban chấp hành
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982 - thành viên ban chấp hành hội CE..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00

Thành viên

Model: Thành viên
CEO Nguyễn Đức Mạnh là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Giám đố..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN GI..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
CEO Lê Thị Hồng Nhung là thành viên chính thức hội CEO1982. Giám đốc T..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
CEO Nguyễn Phương Hoa là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Giám ..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
CEO Trần Văn Nam là thành viên chính thức hội CEO82. Tổng giám đốc Côn..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Huyền Minh..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
CEO Lê Thị Tiến là thành viên chính thức của Hội CEO 1982.  Giám ..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
CEO Lê Hoàng Nam là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Giám đốc C..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982. Tổng giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN BÌ..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
CEO Bùi Văn Liêm là thành viên chính thức hội CEO82. Giám đốc Công ty ..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982Là chủ tịch hội đồng quản trị của ..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00
Model: Thành viên
Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982Giám đốc Bảo hiểm Nhân thọ Prudent..
$0,00
Giá chưa có VAT:$0,00

Doanh nghiệp thành viên

Tôn chỉ hoạt động hội CEO1982

Kết nối- thành công
Ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.
Hỗ trợ giới thiệu, bán chéo dịch vụ, sản phẩm.
Chia sẻ các cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.
Chia sẻ học hỏi kinh nghiệm.
Cố vấn chiến lược phát triển, định hướng hoạt động.
Tư vấn, hỗ trợ nhau các vấn đề quản trị doanh nghiệp.
Thiết lập, tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng và gắn bó.
Giao thương, kết nối với các doanh nghiệp.
Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư

Thư viện

Nơi lưu trữ video, hình ảnh đẹp của Hội CEO 1982
Câu chuyện CEO1982
Câu chuyện CEO1982
Câu chuyện CEO1982
Câu chuyện CEO1982