Menu
Your Cart

CEO Nguyễn Quang Huy

CEO Nguyễn Quang Huy

Là thành viên chính thức của Hội CEO 1982

Là Tổng Giám đốc CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HDT, Công ty cổ phần đầu tư Khai Minh