Menu
Your Cart

CEO Khuất Công

CEO Khuất Công
CEO Khuất Công

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin thành viên
Chức vụGiám đốc Công ty cổ phần tập đoàn IBF
Ngày sinh07/26/1982
Số điện thoại0916509999
Email[email protected]
$0,00
Giá chưa có VAT: $0,00

Doanh nghiệp liên quan

CEO Khuất Công 

Là thành viên tích cực và đang là phó chủ tịch hội CEO1982.

CEO Khuất Công là giám đốc, Công ty cổ phần tập đoàn IBF chuyên về bất động sản