NỘI QUY, QUY ĐỊNH KHI THAM GIA HỘI CEO 1982

Hội Ceo 1982 là tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau khi được thành lập chính thức), bao gồm các thành viên là Người có chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan; sinh năm 1982 thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội viên trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ….

1. Điều kiện trở thành Hội viên 1.1 Hội viên chính thức: Là Người có chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan (gồm: Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc, Người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác), đều sinh năm 1982 thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, tán thành Điều lệ của Hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hội, đóng tiền gia nhập Hội, hội phí và được Hội đồng điều hành công nhận đều có thể trở thành Hội viên chính thức của Hội.

1.2. Hội viên liên kết: - Là Cá nhân thuộc một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan (gồm: Phó Giám đốc/Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng), sinh năm 1982 thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có nguyện vọng, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập và nộp lệ phí gia nhập đều được xét để gia nhập Hội.

Hội viên liên kết không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hội, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của Hội.

1.3. Hội viên danh dự: Là những công dân, các nhà quản lý khoa học - kỹ thuật và tổ chức pháp nhân có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hội thành Điều lệ và có nguyện vọng tham gia Hội, được Hội đồng điều hành nhất trí mời làm Hội viên danh dự của Hội.

Hội viên danh dự không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hội, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức vụ Lãnh đạo của Hội.

2. Các quyền, nghĩa vụ của Hội viên:

2.1. Quyền lợi của Hội viên:

a. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất và kinh doanh. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo tay nghề do Hội tổ chức, hoặc Hội được mời tham gia.

b. Tham gia các công việc của Hội. Được yêu cầu Hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các giao dịch.

c. Được Hội cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Hội tổ chức.

d. Được dự Đại hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan Lãnh đạo của Hội.

đ. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là Hội viên. Trong trường hợp này Hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Hội đồng điều hành trước 30 ngày kể từ ngày dự kiến ra khỏi Hội.

e. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền như Hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo của Hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hội.

f. Được khen thưởng về thành tích sản xuất kinh doanh - dịch vụ, xúc tiến thương mại và những đóng góp xây dựng Hội.

g. Được cấp Thẻ Hội viên (nếu có).

h. Các thành viên được quyền đăng bài giới thiệu về cá nhân, Doanh nghiệp hoặc Sản phẩm của Doanh nghiệp (không quá 1 bài /tháng) trên Website, Fanpage của Hội, Nhóm Zalo, đăng các bài viết liên quan đến hoạt động của Hội Ceo 1982.

2.2. Nghĩa vụ của Hội viên

a. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, Nội quy của Hội.

b. Cung cấp cho Hội đồng điều hành (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến lĩnh vực, hoạt động của mình để Hội có đủ thông tin phục vụ những vấn đề Hội viên có yêu cầu.

c. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

d. Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hội.

đ. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định trên cơ sở các nguyên tắc do Đại hội của Hội hoặc Hội đồng điều hành đề ra.

e. Các thành viên tham gia HĐĐH hoặc thành viên điều hành các Ban, CLB trực thuộc Hội Ceo 1982 không được tham gia các Hội, Nhóm, CLB khác có hoạt động tương tự hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với hoạt động của Hội Ceo 1982.

f. Các thành viên Hội Ceo 1982 không được tham gia Quản trị hoặc kiểm duyệt hoặc tham gia Ban điều hành các Hội, Nhóm, CLB khác có hoạt động tương tự hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với Hôi Ceo 1982.

g. Khi đăng bài, cung cấp thông tin: Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm về thông tin mình đưa ra, thông tin được lấy từ nơi khác cần phải có trích dẫn rõ nguồn. Các bài viết (post), bình luận (comment), phải viết bằng tiếng Việt có dấu, không dùng ngôn ngữ, ký hiệu teen để viết bài. Không post các nội dung (bài viết, hình ảnh, âm thanh, video,...) liên quan đến đồi truỵ, khoả thân, 18+, các bài viết có nội dung phản động, các bài viết vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Không đăng bài, đặt câu hỏi bị trùng lặp thông tin, gây loãng group và mất thời gian của các thành viên khác. Không đăng bài liên quan đến Chính trị, Tôn giáo, và các sự kiện ngoài lề khác không liên quan đến hoạt động của Hội.

h. Nghiêm cấm việc quảng cáo, buôn bán các mặt hàng vi phạm pháp luật

i. Không phê phán, chỉ trích, xúc phạm, vu khống hay làm phiền thành viên khác.

k. Các Topic liên quan đến công tác từ thiện trước khi post lên phải được sự chấp thuận của HĐĐH để đảm bảo tính chân thực, đảm bảo quyền lợi cho thành viên hoặc được thực hiện thông qua Ban thiện nguyện của Hội.

l. Các thành viên khi tham gia hợp tác, mua bán hoặc trao đổi hàng hóa với nhau trên tinh thần tự nguyện và tự chịu trách nhiệm. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các thành viên có quyền yêu cầu HĐĐH hòa giải tranh chấp, trong trường hợp hòa giải không thành thì các thành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Cơ quan Nhà nước giải quyết theo quy định của pháp luật.

m. Không được lợi dụng các Group của Hội để kêu gọi thành lập các Group, Nhóm, Hội, CLB diễn đàn hoặc các tổ chức khác.

3. Các hình thức, thẩm quyền xử lý vi phạm.

3.1 Các hình thức xử lý vi phạm: Tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, Hội viên sẽ chịu một trong những hình thức xử lý vi phạm sau: Nhắc nhở, khiển trách; Cảnh cáo; Không công nhận tư cách Hội viên.

a) Nhắc nhở, khiển trách: Được áp dụng đối với các Hội viên lần đầu vi phạm quy định tại điểm b, c, d, g, h, I, k khoản 2 Nội quy này.

b) Cảnh cáo: Được áp dụng đối với trường hợp Hội viên vi phạm quy định tại điểm b, c, d, g, h, I, k khoản 2 Nội quy này, đã bị nhắc nhở, khiển trách mà còn tái phạm hoặc lần đầu vi phạm quy định tại điểm a, đ, m khoản 2 Nội quy này.

c) Không công nhận tư cách Hội viên: Được áp dụng đối với trường hợp Hội viên lần đầu vi phạm quy định tại điểm e, f khoản 2 Nội quy này, hoặc Hội viên vi phạm quy định tại điểm a, đ, m khoản 2 Nội quy này, đã bị cảnh cáo mà còn tái phạm.

3.2 Thẩm quyền xử lý vi phạm:

Hội đồng điều hành xem xét xử lý khi phát hiện vi phạm, quyết định của Hội đồng được thông qua theo nguyên tắc tập thể, khi trên 50% số thành viên Hội đồng tán thành.