Ngoài các chương trình tình nguyện khác như  ủng hộ trang thiết bị vật dụng cho bệnh viện bạch mai chống dịch covid, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung, ủng hộ người khuyết tật tỉnh Quảng Ninh, Hội đã kêu gọi quyên góp xây tặng nhà tình nghĩ tại tỉnh Yên Bái


Để có được thành công này đó là nhờ vào sự hỗ trợ, đồng hành tham gia đóng góp nhiệt tình của các thành viên Hội CEO trong suốt thời gian qua, thay mặt hội tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban điều hành và toàn thể các bạn CEO 1982 đã tham gia và chia sẻ cùng chương trình.

설명이 없습니다.설명이 없습니다.설명이 없습니다.설명이 없습니다.