Hội CEO1982- Chúng tôi là ai?


Hội CEO1982 là gì?
  • Là tập hợp các doanh nhân tuổi nhâm tuất 1982.

Định hướng hoạt động


1. Hợp lực (Synergy)
Ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau với chất lượng và giá cả tốt nhất;
Hỗ trợ nhau trong việc giới thiệu, chào bán các sản phẩm, dịch vụ tới các đối tác, khách hàng khác.
Chia sẻ các cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh cùng các bạn hàng, đối tác, quan hệ riêng của nhau.

2. Đối thoại (Exchange)
Đối thoại chia sẻ và học hỏi kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh, quản lý từ các doanh nhân đàn anh, các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực.
Cố vấn chiến lược phát triển, định hướng hoạt động kinh doanh từ Ban cố vấn và doanh nhân đàn anh khác.
3.Tư vấn, hỗ trợ nhau các vấn đề quản trị doanh nghiệp (kinh doanh, nhân sự, tài chính, thương hiệu, dự án…) giữa các hội viên.

4. Kết nối (Networking)
Thiết lập, tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng và gắn bó giữa các thành viên.
Giao thương, kết nối với các doanh nghiệp, doanh nhân mở rộng khác nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác phát triển kinh doanh.
Thu hút, mở rộng các hội viên mới cho CLB và cho Hội DNT Hà Nội.

5. Các sự kiện
Sinh hoạt định kì:
Kết nối kinh doanh (Networking Business):
Hình thức: Sinh hoạt nội bộ giữa các thành viên với mục tiêu hỗ trợ nhau trong phát triển kinh doanh, bán hàng, tìm kiếm đối tác, đầu tư phát triển.
Nội dung: Thành viên trình bày về sản phẩm, dịch vụ, dự án, cơ hội làm ăn hợp tác để các thành viên khác hỗ trợ, kết nối, giới thiệu khách hàng, đối tác kinh doanh.
Tần suất: 1 tháng/lần.

6. Đối thoại Doanh nhân (CEO Exchange)
Hình thức: Tổ chức Café hoặc hội thảo, toạ đàm với các doanh nhân đàn anh, các chuyên gia về các chủ đề lãnh đạo, quản trị, kinh doanh
Nội dung: Doanh nhân, chuyên gia trình bày, chia sẻ theo chủ đề, thành viên trao đổi và đối thoại, chia sẻ với khách mời.
Tần suất: 2 tháng/lần.
Chi phí: Thu phí tạo nguồn cho CLB, ưu đãi 50% với thành viên CLB.

7. Cố vấn phát triển (Mentoring)
Hình thức: Buổi trình bày dự án, chiến lược phát triển của thành viên.
Nội dung: Thành viên trình bày về dự án hoặc chiến lược phát triển của công ty mình, Ban cố vấn cùng các thành viên khác sẽ đánh giá, góp ý và tư vấn hoàn thiện.
- Tần suất: Theo đăng ký của thành viên và sắp xếp của CLB.
Chi phí: Mỗi thành viên được cố vấn phát triển đặc biệt trích nộp một khoản phí cố vấn để nộp vào quỹ hoạt động của CLB, mức phí cụ thể do Ban điều hành quyết định.

8.CEO Lunch/Café (Kết nối kinh doanh mở rộng)
- Hình thức: Ăn sáng, ăn trưa, café giao lưu mở rộng giữa thành viên và khách mời để phát triển quan hệ, tìm kiếm khách hàng, cơ hội hợp tác, đầu tư.
Nội dung: Thảo luận tự do hoặc đăng ký theo chủ đề
Tần suất: Hàng tuần (không bắt buộc).

  • Sinh hoạt không thường kì
  • Tham gia các khóa đào tạo cho doanh nhân.
  • Dã ngoại, nghỉ mát giữa các gia đình.
  • Hoạt động xã hội
  • Giao lưu sinh viên khởi nghiệp.
  • Từ thiện.
  • Bảo vệ môi trường.
  • Các hoạt động vì cộng đồng khác.