Menu
Your Cart

CEO Nhữ Quốc Hải

CEO Nhữ Quốc Hải
CEO Nhữ Quốc Hải

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin thành viên
Chức vụCTHĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Newgroup
Ngày sinh17/6/1982
Số điện thoại0947751775
Email[email protected]
$0,00
Giá chưa có VAT: $0,00

CEO Nhữ Quốc Hải là thành viên trong Ban truyền thông đồng thời là thành viên của Hội đồng điều hành Hội CEO 1982

Là chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty truyền hình việt Việt Hàn TVH, công ty sản xuất kinh doanh than hoạt tính VINAC, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Newgroup